Tots els detalls d’aquesta beca els trobaràs en aquesta convocatòria