ORC  (Offshore Racing Council)

El sistema ORC és un hàndicap internacional, reconegut per la World Sailing, que es va crear a final dels anys 70. El seu mesurament és fórmula agafant les mesures de totes les parts de l’embarcació. El sistema calibra les velocitats del vaixell de 6 a 20 nusos de vent en angles de 52 a 180 graus. Aconseguint ser una fórmula de hàndicap molt exacta en la comparativa entre embarcacions. Aquest sistema té la modalitat ORC Club, una versió més simplificada del sistema de mesurament i que ajuda aquells armadors que es vulguin iniciar en el món de les regates. A través de la pàgina oficial de l’orc, es poden veure i analitzar tots els ràtings ORC de tot el món de tots els anys. A més es poden fer proves del certificat de cadascú per millorar l’embarcació.

 

Documentació ORC

Sol·licituds ORC

RI (Ràting Internacional)

El RI es va fundar a finals del 2005, entre la RANC ( Real Asociación Nacional de Cruceros) i la RFEV (Real Federación Española de Vela) van dissenyar conjuntament el sistema de compensació RI (Ràting Internacional) amb la premissa d’aconseguir un ràting senzill de mesurar, fiable i de baix cost para l’armador. La formula es publica i oberta.
Amb una fulla de càlcul, els armadors poden tantejar modificacions de la seva embarcació de cara a optimitzar el seu ràting.

Documentació RI

Sol·licituds RI

IRC (Internacional Ràting Comitè)

IRC es el nom que va agafar el sistema de compensació CHS en 1999. El rating CHS (Channel Handicap System) va néixer al 1984 cercant la substitució del IOR.

El CHS es va formar a partir d’un acord entre dos clubs als dos costats del canal de la Mancha (d’aquí el seu nom), en angles RORC i en francès UNCL. La seva finalitat va ser aconseguir una fórmula de compensació senzilla  perquè competissin juntes las flotes amateur francesa e anglesa.

Una característica de l’IRC es que la fórmula es secreta. Es un sistema de mesurament obert a tot tipus de dissenys y materials de casc, quilla, aparell i apèndixs. Es el sistema utilitzat majoritàriament por las flotes del nostres veïns França y Anglaterra.

Documentació IRC

Sol·licituds IRC

CIM (Comitè Internacional del Mediterrani)

El CIM va ser fundat al 1926 por iniciativa del Reial Club Nàutic de Barcelona, el Yacht Club de França (París) y el Yacht Club d’Italià (Gènova). Originalment, el seu objectiu era organitzar regates –majorment d’altura- que recalessin en ports d’Espanya, Italià i França. La idea va fermar i de seguida es van adherir els clubs de Mònaco, Suiza, Malta, Grècia e inclús Marraco.
Als anys vuitanta i principi dels noranta, amb l’augment d’altres organismes  esportius i de las regates entre balises per embarcacions modernes, el C.I.M va centrar la seva atenció a les embarcacions Clàssiques i d’Època. Per això va dissenyar un sistema de ràting específic, des de llavors el ràting del C.I.M ja ha traspassat les fronteres del Mediterrani i avui en dia s’aplica als Estats Units, Australià, Nueva Zelanda o Argentina.
Entre els actuals membres permanents del CIM, hi ha un club per país (RCNB a Espanya).

Documentació CIM